Prisliste

Alle pasienter må ha henvisning fra lege (fastlege/sykehuslege/privatpraktiserende spesialist) for å bli vurdert i klinikken.

Prisene gjeldende fra 1. juli 2023 – 30. juni 2024

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget

Konsultasjon
386 kroner

Sykebesøk
386 kroner

Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning, sykmelding, rekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist v/fremmøte, bud
61 kroner

Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver
61 kroner

Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urinsediment (uten samtidig konsultasjon/sykebesøk)
59 kroner

Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget kroner

Tillegg for spesielt materiell, medisiner m.v. – Etter kostnad

Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten
59 kroner

For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes
421 kroner

Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette
Etter kostnad

Alle pasienter må ha henvisning fra lege (fastlege/sykehuslege/privatpraktiserende spesialist) for å bli vurdert i klinikken.

Vi følger veiledende priser i Normaltariffen som er en avtale mellom Legeforeningen og myndighetene. For andre tjenester gjelder følgende priser:

Erklæring «Avbestilling av reise»: 250 NOK

Erklæring «Utvidet eksamenstid»/ » Legeattest ved fravær»: 275 NOK

Øvrige attester per påbegynte 15 min: 400 NOK

OBS! Konsultasjonshonorar kommer i tillegg hvis du tar opp medisinske spørsmål utenom attesten. Hvis attesten sendes utenom konsultasjon kommer forsendelse/fakturagebyr i tillegg.

Kostnader til materiell/forbruk/henvisning: Gebyr går ikke til opptjening på frikort/egenandelstaket. Disse må betales selv om man har frikort. Per i dag er gebyret på materielle kostnader 109 kr etter legeforeningens takster.

Vi har  nå mobilbetalingsløsning for alle konsultasjoner, e-konsultasjon, videokonsultasjon og telefonkonsultasjon.

Medipay er vårt mobilbetalingsløsning hvor pasienter raskt og enkelt kan betale for konsultasjoner direkte fra sin mobiletelefon, nettbrett eller PC.

Slik fungerer det:

SMS Utsendelse:

Etter avsluttet behandling, mottar kunden en SMS med link til PayEx Checkout.
Her kan kunden velge å betale med kort eller faktura. Kortinformasjonen lagres og hentes automatisk frem neste gang kunden velger å betale via PayEx Checkout. (PayEx Checkout er en forenklet betalingsløsning hvor kunden selv kan velge mellom forskjellige betalingsalternativer).Faktura:Automatisk utsendelse av faktura.
Hvis kunden ikke betaler via PayEx Checkout eller betalingsterminalen sendes en faktura automatisk fra PayEx.

Purring:
Hvis kunden ikke betaler fakturaen sendes en purring.

Inkasso:
Hvis kunden ikke betaler purringen blir saken videreført til PayEx Inkasso.Har du spørsmål ang. betalingssystemet: Ring Medipay; 22036152.